Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

http://sp4.kalisz.bip-e.pl/s07/zalatwianie-spraw/7711,Przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html
2021-11-27, 03:05

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik Szkoły Podstawowej.
 3.  Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:
  1. datę przyjęcia,
  2. imię, nazwisko i adres składającego,
  3. zwięzłe określenie sprawy,
  4. imię i nazwisko przyjmującego,
  5. podpis składającego.
 4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.
 5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
 6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Szkoły Podstawowej oraz KPA
 7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast

Metadane

Data publikacji : 29.12.2017
Data modyfikacji : 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet

Opcje strony