Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

http://sp4.kalisz.bip-e.pl/s07/status-prawny/7706,Status-prawny.html
2021-11-27, 03:34

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu jest szkołą publiczną działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zmianami.),
  3. Aktu założycielskiego szkoły publicznej,
  4. Statutu,
  5. Regulaminów wewnętrznych.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2017
Data modyfikacji : 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet

Opcje strony