Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

Rejestry, ewidencje i archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Księga uczniów,
 2. Księga ewidencji dzieci,
 3. Księgi ocen,
 4. Księga druków ścisłego zarachowania,
 5. Księga inwentarzowa,
 6. Księga zastępstw,
 7. Księga zarządzeń,
 8. Karta ewidencji czasu pracy pracownika,
 9. Karta ewidencyjna wyposażenia,
 10. Roczna karta ewidencji obecności w pracy,
 11. Rejestr absolwentów,
 12. Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów,
 13. Rejestr zwolnień lekarskich,
 14. Rejestr chorób zawodowych,
 15. Rejestr pracowników,
 16. Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych,
 17. Rejestr korespondencji,
 18. Rejestr umów,
 19. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
 20. Rejestr faktur,
 21. Rejestr znaczków pocztowych,
 22. Rejestr wypożyczenia komputera przenośnego, projektora, tableta, aparatu fotograficznego, dyktafonu,
 23. Rejestr wypadków osób będących pod opieką szkoły,
 24. Rejestr wypadków pracowników,
 25. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 26. Rejestr wejść i wyjść,
 27. Rejestr delegacji,
 28. Rejestr skarg i wniosków,
 29. Ewidencja dokumentacji szkolnej,
 30. Archiwum dokumentacji szkoły.

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie:

 1. Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. u. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.),
 2. §3 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1372),
 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry