Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

http://sp4.kalisz.bip-e.pl/s07/organy-i-osoby/7709,Organy-i-osoby-sprawujace-funkcje.html
2021-11-27, 03:35

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2017
Data modyfikacji : 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet

Opcje strony